Mao Tse Tong Campus (MTT)

សាខាម៉ៅសេទុង

 

អគារលេខ១៤០ ២១០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លេខទំនាក់ទំនង

077 777 539
092 555 664
077 290 790
017 522 289

សារអេឡិចត្រូនិច

info@ais.edu.kh

ទីតាំងសាខាម៉ោសេទុង

ចែករំលែកអត្ថបទនេះ